English

Rhoi i’r Banc Bwyd

Ddim eu hangen ar hyn o bryd:
Ffacbys neu godlysiau eraill, ee ffa ffrengig coch, ffa gwynion a corbys. Diolch.

Mae’r Banc Bwyd yn gyfangwbl ddibynnol ar roddion, naill ai ariannol neu fwyd, ac rydym wastad yn ddiolchgar am bopeth a dderbyniwn. Serch hynny, rydym yn tueddu i dderbyn llawer o rai eitemau a rhy ychydig o rai eraill a phetaech yn medru cyfrannu efallai y synnech pa eitemau sydd mwyaf eu hangen. Gan fod pob pecyn yn cynnwys 3 pryd poeth yn ogystal ag eitemau brecwast a byrbryd, mae tuniau sydd yn cynnwys cig, e.e. cyw iar mewn saws a chilli con carne yn hynod ddefnyddiol yn ogystal a thuniau pysgod a saws pasta. Mae tuniau ham, corned beef, mecryll a thiwna hefyd yn hynod addas.

Mae pecynnau litr UHT o lefrith hanner scim a sudd ffrwythau yn ddefnyddiol iawn.

Byddwn hefyd yn rhoi sebon, siampŵ, past dannedd a phapur tŷ bach ymhob pecyn felly byddwn yn croesawu’r eitemau hyn.

Wedi dweud hynny byddem yn ddiolchgar am unrhyw eitem ar y rhestr isod – diolch am eich haelioni.

Gellir gadael rhoddion bwyd yn y Gadeirlan ar unrhyw adeg pan fydd yr adeilad yn agored, yn y bocs glas ger y fynedfa i Siop y Gadeirlan. Os bydd gennych rodd o faint fwy, megis cyfraniad gan weithle neu eglwys, bydden yn gwerthfawrogi'n fawr pe gallech gysylltu â ni drwy'r, a byddwn yn gwneud trefniadau arbennig. Diolch yn fawr iawn.

Rhestr fwyd

Tuniau ham / luncheon meat / samwn / tiwna.
Tuniau cig (briwgig / stiw stêc / lobscows a.a.)
Tuniau pasta e.e. spaghetti mewn saws tomato
Tuniau corn melys, pys, moron, tatws, tomato.
Pacedi tatws mash, pacedi reis.
Tuniau pwdin reis, cwstard, neu bacedi cwstard parod
Jariau o saws pasta e.e. tomato, ond dim saws cyri, diolch!.
Carton UHT Llefrith hanner scim neu Sudd ffrwythau.
Powdr llaeth semi scim.
Pecynnau o 3 sudd ffrwyth bychan, Grawnfwyd (pacedi mawr neu fychan), bagiau te, coffi, siwgr, jam, bisgedi.
Papur tŷ bach, siampŵ, past dannedd.
Bagiau bwyd plastig (bach a mawr) I rannu te, coffi, siwgr, reis a phasta.
Bagiau plastig (carrier bags)

Rhoddion ariannol

Petaech eisiau rhoi rhodd ariannol, arian parod neu siec (taladwy i “Bangor Diocesan Board of Finance”) gallwch ei roi i mewn yn Swyddfa Gyllid yr Esgobaeth yng nghanolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, Gwynedd, LL57 1RL. Diolch.