English

Cysylltu gyda ni

Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth Eglwys Gadeiriol Bangor,
Rhif Elusen 1075931

Swyddfa gofrestredig:
Canolfan yr Esgobaeth,
Cathedral Close,
Bangor, LL57 1RL


Gallwch gysylltu trwy ffonio neu drwy ebost:
Rhif Ffôn:

07425 307959

Ebost:

Neu