English

Cyfeirwyr

Os mai gwasanaeth awdurdod leol, asiantaeth, elusen neu sefydliad sydd yn gwasanaethu pobl sydd mewn angen ydych chi mae dod yn Gyfeiriwr Cymeradwy i Fanc Bwyd y Gadeirlan yn eich galluogi i gynnig cymorth bwyd i bobl mewn argyfwng.

Os am ddod yn Gyfeiriwr, ewch i’n Tudalen Cysylltu ac anfonwch neges at Gweinyddwr.


Gweler isod rai o’n cyfeirwyr cyfredol:

CAIS Cyfle Cymru 1st Floor
30 Dean Street
Bangor, Gwynedd, LL57 1UR
Ffôn: 01248 370762 / 08450 612112
Gwefan

CAB – Citizen’s Advice Centre
Appointments on Tuesdays
The Old Smithy, Sackville Road
Bangor, Gwynedd, LL57 1LE
Ffôn: 03444 772 020
Gwefan

Cymunedau am Waith/Communities for Work
Ty Cegin, Penrhyn Avenue
Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR
Ffôn: 01248 352436

Cyngor Gwynedd Council – Housing Dept
Drop-in Tuesday and Thursday 10.00 – 4.00
Llys Gwynedd, Ffordd Gwynedd
Bangor. LL57 2RS
Ffôn: 01766 771000

Kaleidoscope (ARCH)
Drop in Monday, Wednesday, Friday 1-2pm
336-338 High Street, Bangor,Gwynedd. LL57 1YA
Tel/Ffôn: 01248 372688

CARTREFI CYMUNEDOL CYMRU (CCG)
Tŷ Coch, Llys y Dderwen,
Parc Menai, Bangor,
Gwynedd. LL57 4BL
Ffôn: 0300 123 8084
Gwefan

NACRO
64-68 High Street
Bangor, Gwynedd, LL57 1NR
Ffôn: 01248 354667
Gwefan

North Wales Housing/Tai Gogledd Cymru
30 Dean Street
Bangor, Gwynedd, LL57 1UR
Ffôn: 01248 370227/01492 572727
Gwefan

Grwp Cynefin
Ty Silyn, Y Sgwar
Penygroes, Gwynedd,
LL54 6LY
Ffôn: 0300 1234224
Gwefan

...