English

Pwy ydym ni?

Ein Nod

Mewn cyfnod pan mae gwasgedd ar wariant cyhoeddus, pan mae cyflogau yn ddi-symud ac islaw cyfraddau chwyddiant, nod Banc Bwyd y Gadeirlan yw cynnig cymorth i deuluoedd ac unigolion sydd yn brin o fwyd.

Sut i gael pecyn bwyd

Er mwyn cael pecyn bwyd mae angen i chi dderbyn cyfeiriad gan asiantaeth a all asesu eich hangen a rhoi taleb i chi fydd yn eich galluogi i gael y bwyd. Bydd y taleb yn nodi ai pecyn sengl neu becyn teulu sydd ei angen. Mae’r asiantaethau yn cynnwys ARCH, CAIS, a NACRO. Cewch restr cyflawn os gofynnwch amdano, neu gallwch weld y dudalen Cyfeiriwyr.

Bydd rhai pobl yn dod heb gyfeiriad a heb daleb ac mewn argyfwng fe roddwn becyn argyfwng. Wedyn byddwn yn disgwyl i chi fod wedi ymweld ag un o’r asiantaethau sydd yn cyfeirio a chael taleb.

Oriau agor

Mae Banc Bwyd y Gadeirlan ar agor i ddosbarthu pecynnau bwyd rhwng 2yp a 3yp ar Ddyddiau Llun, Mercher a Gwener, yng Nghanolfan yr Esgobaeth. Os am fwy o wybodaeth neu restr asiantaethau cyfeirio, galwch i mewn yn ystod yr oriau agor.

Cefnogaeth

Cefnogir Banc Bwyd y Gadeirlan gan roddion unigolion, ysgolion, busnesau lleol, eglwysi ac elusennau eraill.