English

Ble ydym ni?

Rhennir y bwyd yng Nghanolfan yr Esgobaeth, Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor, Gwynedd, LL57 1RL:

Dydd Llun: 2yp tan 3yp

Dydd Mercher: 2yp tan 3yp

Dydd Gwener: 2yp tan 3yp


Mae Canolfan yr Esgobaeth wedi ei lleoli rhwng y Gadeirlan a Stryd Waterloo.

Lleoliad Eglwys Gadeiriol Bangor

© OpenStreetMap contributors

Gweler Open Street Map