English

Ydych chi angen cymorth gyda bwyd?


Fel rheol, rydym yn dosbarthu bwyd yn unig ar ôl derbyn cais gan un o'n Cyfeirwyr Cymeradwy. Gweler ein tudalen Cyfeirwyr.


Os ydych yn ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Canolfan Waith, cymdeithas dai a.a. yn barod, holwch nhw am eich sefyllfa o ddiffyg bwyd a gallent roi taleb i chi ddod atom. Petaem nhw ddim eto yn un o’n Cyfeirwyr Cymeradwy, gofynnwch iddynt gysylltu gyda ni.


Efallai nad ydych eto wedi cysylltu gydag unrhyw asiantaeth na sefydliad gyfeirio. Felly, efallai byddai o fudd i chi drafod eich sefyllfa gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol, eich meddyg teulu, neu, os oes gennych blant oed ysgol sydd angen help, gyda rhywun yn eu hysgol.


Os bydd angen, gallwn roi pecyn brys of fwyd.