The Cathedral Food Bank

Banc Bwyd y Gadeirlan

Where are we?

Food distribution takes place in the Diocesan Centre, Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor, Gwynedd, LL57 1RL:
Monday: 2pm to 3pm
Wednesday: 2pm to 3pm
Friday: 2pm to 3pm

The Diocesan Centre is located between the Cathedral and Stryd Waterloo.

Ble ydym ni?

Rhennir y bwyd yng Nghanolfan yr Esgobaeth, Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL:
Dydd Llun: 2yp tan 3yp
Dydd Mercher: 2yp tan 3yp
Dydd Gwener: 2yp tan 3yp

Mae Canolfan yr Esgobaeth wedi ei lleoli rhwng y Gadeirlan a Stryd Waterloo.

© OpenStreetMap contributors

Cathedral Foodbank is an outreach of Bangor Cathedral
Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor