The Cathedral Food Bank

Banc Bwyd y Gadeirlan

Referrers

If you are a local authority service, agency, charity or organisation that is serving people in need, becoming a Cathedral Foodbank Approved Referrer gives you the ability to offer food help to people in crisis.
If you wish to become a referrer, complete the form below.

Current referrers include:
Rhai o’n cyfeirwyr cyfredol:

CAIS Cyfle Cymru
1st Floor
30 Dean Street
Bangor, Gwynedd, LL57 1UR
Tel/Ffôn: 01248 370762 / 08450 612112
Website/Gwefan: http://www.cais.co.uk/

CAB – Citizen’s Advice Centre
Appointments on Tuesdays
The Old Smithy
Sackville Road
Bangor, Gwynedd, LL57 1LE
Tel/Ffôn: 03444 772 020
Website/Gwefan: http://www.cabgwynedd.org/

Cymunedau am Waith/Communities for Work
Ty Cegin
Penrhyn Avenue
Maesgeirchen
Bangor, Gwynedd LL57 1LR
Tel/Ffôn: 01248 352436

Cyngor Gwynedd Council – Housing Department
Drop-in Tuesday and Thursday 10.00 – 4.00
Llys Gwynedd, Ffordd Gwynedd
Bangor. LL57 2RS
Tel/Ffôn: 01766 771000

Kaleidoscope (ARCH)
Drop in Monday, Wednesday, Friday 1-2pm
336-338 High Street
Bangor
Gwynedd. LL57 1YA
Tel/Ffôn: 01248 372688
Website/Gwefan: http://www.cais.co.uk/directory/arch-initiatives-cymru/

Contact us - Cysylltwch gyda ni

4 + 12 =

Cyfeirwyr

Os mai gwasanaeth awdurdod leol, asiantaeth, elusen neu sefydliad sydd yn gwasanaethu pobl sydd mewn angen ydych chi mae dod yn Gyfeiriwr Cymeradwy i Fanc Bwyd y Gadeirlan yn eich galluogi i gynnig cymorth bwyd i bobl mewn argyfwng.
Os am ddod yn Gyfeiriwr, defnyddiwch y ffurflen isod.

CARTREFI CYMUNEDOL CYMRU (CCG)
Tŷ Coch, Llys y Dderwen,
Parc Menai,
Bangor,
Gwynedd. LL57 4BL
Tel/Ffôn: 0300 123 8084
Website/Gwefan: http://www.ccgwynedd.org/

NACRO
64-68 High Street
Bangor, Gwynedd, LL57
1NR
Tel/Ffôn: 01248 354667
Website/Gwefan: http://www.nacro.org.uk/

North Wales Housing/Tai Gogledd Cymru
30 Dean Street
Bangor, Gwynedd, LL57
1UR
Tel/Ffôn: 01248 370227/01492 572727
Website/Gwefan: https://www.nwha.org.uk/

Grwp Cynefin
Ty Silyn, Y Sgwar
Penygroes, Gwynedd,
LL54 6LY
Tel/Ffôn: 0300 1234224
Website/Gwefan: http://www.grwpcynefin.org


Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor