The Cathedral Food Bank

Banc Bwyd y Gadeirlan

Contact us

Cathedral FoodBank is an outreach of Bangor Cathedral,
Charity No. 1075931
Registered Office:
Bangor Cathedral Diocesan Centre,
Cathedral Close,
Bangor, LL57 1RL

You may contact us by telephone or by the completing the form below.

Telephone:
07425 307959

Cysylltu gyda ni

Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth Eglwys Gadeiriol Bangor,
Rhif Elusen 1075931
Swyddfa gofrestredig:
Canolfan yr Esgobaeth,
Cathedral Close,
Bangor, LL57 1RL

Gallwch gysylltu trwy ffonio neu drwy’r ffurflen isod:

Rhif Ffôn:
07425 307959

General enquiries/Ymholiadau cyffredinol

12 + 12 =

Website problems/Materion yn ymwneud â’r wefan

13 + 6 =


Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor